1. Polat M, Kayaalp A, Tandoğan NR. Femoroasetabular sıkışma sendromunun tedavisinde cerrahi uygulamalar. Can F, editör. Farklı Kalça Patolojilerinde Tıbbi Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.43-50
 2. Polat M., Gönç H.U., Tandoğan R.N., Kayaalp A. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası cerrahi tedavide greft seçenekleri. TOTBİD Dergisi 2020;19:534–541. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2020.66 
 3. Mermerkaya MU, Polat M, Tanrıöver A, Tandoğan R, Kayaalp A. Dizin travmatik çıkıkları. TOTBİD Dergisi 2019; 18:71–88. doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2019.09
 4. Polat M, Bekmez S, Kayaalp A, Tandoğan RN. Menisküs kök yırtıkları. TOTBİD Dergisi 2018; 17:197–205, doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2018.25
 5. Tandoğan RN, Kayaalp A, Şanverdi ES. Femoroasetabular sıkışma sendromunda bilgisayarlı tomografi ve dijital dinamik değerlendirme. TOTBİD Dergisi 2016; 15:49–64.
 6. Kayaalp A, Tandoğan RN, Tanrıöver A, İkiz İ. Femoroasetabuler Sıkışma: Cam Tipi (Femoral Taraf) Lezyonlara Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):79-84
 7. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tanrıöver A, Erkula G. Femoroasetabuler Sıkışma Sendromunda Labrum Lezyonları:Eksizyon, Tamir veya Rekonstrüksiyon. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):91-5.
 8. Tandoğan RN, Gönç UH, Kayaalp A, Tanrıöver A. Medial Artrozda Kombine Tedavi: Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu ve Proksimal Tibial Osteotomi Uygulaması. Türkiye Klinikleri Ortopedi Özel Sayısı, 2013:6(4)86-91.
 9. Kayaalp A, Teker K, Gönç U: Dizin posterolateral köşe yaralanmaları. TOTBİD dergisi, 2002;cilt 1,sayı 2, 88-97
 10. Teker K, Gönç, U, Tandoğan RN, Kayaalp A: Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında oluşan intra-operatif komplikasyonların değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001 Cilt 1,s:277-9.
 11. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tuncay İC, Teker K: Dizdeki kondral defektlerde otolog osteokondral transplantasyon (mozaikplasti) uygulamaları. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı, Sargın Ofset, 1999, Ankara s.875-878.
 12. Tandoğan RN, Adabağ C, Kayaalp A, Aydoğan U, Yücetürk A. Erişkinlerde lateral diskoid menisküs sorunları ve cerrahi tedavisi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 31:449-52,1997.
 13. Tandoğan RN, Kayaalp A, Altuğ T: Kemik-patellar tendon-kemik grefti ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.943-6.
 14. Kayaalp A, Tandoğan RN, Adabağ C, Ergül E:Artroskopik lazer kondroplastisi. SICOT Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed. R. Ege, 1996, s.552-5.
 15. Tandoğan RN, Kayaalp A, Pestilci F, Yücetürk SA: Dinamik aksiyal fiksatör kullanılarak yapılan yeni bir ayak bileği artrodezi yöntemi. Acta Orthop Traumatologica Turcica 30:512-4, 1996.
 16. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Aydın E, Mumcu EF: Artroskopi destekli ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında greft-femoral interferans vidası arası açılanma. Bir ve iki insizyon tekniklerinin karşılaştırılması. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi 6:18-21,1995.
 17. Kayaalp A, Tandoğan RN, Gider M, Boysan E: Diz artroskopisinde Holmium-YAG lazer kullanımı. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 29:210-12, 1995.
 18. Tandogan RN, Kayaalp A, Benli TI, Aydın E, Mumcu EF. Femoral Interference Screw Divergence in Arthroscopically Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstrucitons. Joint Dis Rel Surg 1995; 6(1):18-21
 19. Aydın E, Şimşek Ü, Gider M, Ardıçoğlu K, Kayaalp A: Complete Subtalar Release (CSTR) in Idiopathic Pes Equinovarus. Results of Two Years Follow-Up. Joint Dis Rel Surg 1994; 5(1):34-36
 20. Tandoğan RN, Kayaalp A, Benli İT, Mumcu EF, Ardıçoğlu K: Dizin manyetik rezonans görüntülemesinde yalancı menisküs yırtıkları. Artroskopi bulguları ile karşılaştırma. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 28:297, 1994.