Öneriler

  • 6 hafta süre ile bacaklarınızın arasına yastık koyarak yatın.
  • Alçak sandalyeye oturmayın.
  • Otururken ya da yatarken bacak bacak üzerine atmayın.
  • Ameliyatlı bacağınızı gövdenize doğru 90 derecelik açıdan daha fazla çekmeyin.
  • Ameliyatlı bacağınız üzerine bütün ağırlığınızı vererek dönmeyin.
  • Uzun saplı ayakkabı çekeceği kullanın ve çoraplarınızı giyerken yardım isteyin.
  • Otururken veya ayaktayken yerden birşey almak için eğilmeyin.

Merdiven inip çıkma

Merdiven çıkarken önce sağlam olan bacağınızı daha sonra ameliyatlı bacağınızı basamağa koyun. Merdiven inerken önce ameliyatlı bacağınızı daha sonra sağlam bacağınızı kullanarak inin.

Otomobile inip binerken

Yüksek kaldırımdan alçak araba koltuğuna otururken protezinize zarar verebilirsiniz. Otomobile mümkün ise yol tarafından binin ve koltuğu yükseltecek şekilde yastık yerleştirin.

Tuvalet ihtiyacı

Özellikle ameliyat sonrası ilk 2 ay içinde alaturka tuvalete oturmanız çok sakıncalıdır. Mutlaka alafranga tuvalete oturmanız ve eğer doktorunuz önerdiyse tuvalet yükselticisi kullanmanız gereklidir.

Namaz kılarken

Kalça protezi sonrası namazınızı sandalyeye oturarak kılmanız uygun olacaktır. Yere çömelmekten kaçınmanız gerekir.

Enfeksiyonlardan korunma

Vücudunuzda başka bir yerden mikropların gelip proteziniz üzerine yerleşmesi önlemek çok önemlidir. Ayak ve tırnak bakımına çok dikkat etmelisiniz. Herhangi bir cilt, dişeti, idrar yolu iltahabında mutlaka doktorunuza danışarak antibiyotik kullanmanız gerekir. Aynı şekilde bütün endoskopi, diş eti temizliği, sistoskopi, kolonoskopi gibi girişimlerden iki saat önce başlayıp, 8 saat sonrasına kadar devam edecek şekilde koruyucu antibiyotik kullanmalısınız.