• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneğinin 1. Uzmanlar Kurulu toplantısı. 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde Bolu’da yapıldı.

Derneğin bünyesindeki Ön Çapraz Bağ, Patello-femoral eklem, Rejeneratif Tıp, Menisküs ve Eklem Kıkırdağı kurullarının ilk ortak toplantısında alandaki gelişmeler üst düzey uzmanlar seviyesinde tartışıldı. Bu toplantıda, hekimlerimizden Ön Çapraz Bağ Kurulu Başkanı Op. Dr. Asım Kayaalp “Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Güncel Durum” oturumunu yönetti. Yine hekimlerimizden Eklem Kıkırdağı Kurulu Başkanı Prof. Dr. N. Reha Tandoğan, “Kıkırdak Onarımında Güncel Durum 2015” oturumunu yönetti.

Ülkenin değişik yerlerinden artroskopi ve diz cerrahisi ile üst seviyede uğraşan 80 civarında uzmanın katıldığı bu toplantıda, uluslararası alandaki yenilikler, ülkemizdeki uygulamalar ve umut veren yeni tedavi yöntemleri kanıta dayalı tıp verileri ışığında tartışıldı. Gelecekteki çok merkezli çalışmaların organizasyonu, meslektaşlarımızın artroskopi eğitim programlarının planlanması, standart ve deneysel teknolojilerin belirlenmesi gibi stratejik kararların da alındığı bu toplantı çok verimli geçti.