• 01.jpg
  • 02.jpg
Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneğinin geleneksel Bahar Toplantılarından yedincisi 2-3 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Dr. Uğur Haklar’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve ülkemizden 350 civarında meslektaşımızın katıldığı bu yılki toplantının ana konusu “Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar” olarak belirlenmişti.

Aynı anda 2 salonda gerçekleştirilen toplantıya Almanya’dan Prof. Dr. K.-H. Frosch ve Prof. Dr. Peter Wehling, İtalya’dan Prof. Dr. Elizaveta Kon ve A.B.D.’den Dr. Frederick F. Buechel gibi otoriteler de konuk konuşmacı olarak katkıda bulundular.

Bu toplantıda hekimlerimizden Prof. Dr. N. Reha Tandoğan “Çocuk ve Adolesanlarda Ön Çapraz Bağ Rüptürleri: Ameliyat Endikasyonları ve Cerrahi Teknik” başlıklı bir konferans verdi. Op. Dr. Asım Kayaalp video oturumunda “Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyon Tekniğim” başlıklı bir sunumla video gösterimi yaptı ve Sporcularda Kalça Sorunları oturumunda “Femoro-asetabuler sıkışma ve labrum yaralanmaları” konusundaki deneyimlerini paylaştı.

Ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından spor yaralanmaları konusundaki gelişmeler ve yeni uygulamaların tartışıldığı bu toplantı hem bilgi paylaşımı hem de genç meslektaşlarımızın eğitimi konusunda çok yararlı oldu.