• 00.jpg
  • reha 1 sunum.jpg
  • reha sunum 2.jpg
  • reha sunum 3.jpg
  • TUSYAD 2329.JPG
  • TUSYAD 2332.JPG
XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, 22-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da uluslararası katılımlı olarak yapıldı. 600 civarında ortopedist, spor hekimi ve fizyoterapistin katıldığı ve 2 yılda bir yapılan bu kongrede diz cerrahisi yanında artroskopik eklem cerrahisi konularındaki yenilikler konunun uzmanları tarafından tartışıldı.

Ülkemizde artroskopik eklem cerrahisi, spor yaralanmaları ve diz cerrahisi konusundaki en önemli toplantı olan bu kongrenin dört yıl önceki başkanlığını hekimlerimizden Prof. Dr. N. Reha Tandoğan yapmıştı. Bu kongrenin başkanlığını ise İstanbul’dan Prof. Dr. Mehmet Aşık yürüttü.

Bu kongrede Prof. Dr. N. Reha Tandoğan, “Total diz artroplastisi sonrası instabilite; nedenleri ve çözümleri” başlıklı konferansını sundu, ayrıca “Fokal kıkırdak lezyonlarında kompleks olgular” sempozyumunu yönetti. Bu sempozyum, daha önceden başarısız kıkırdak onarımı cerrahisi geçirmiş olan olgulara yaklaşım konusunda canlı tartışmalara sahne oldu. Dr. Tandoğan ayrıca öğlen uydu sempozyumlarından birisinde “Anatomik Ön Çapraz Rekonstrüksiyonunda Güncel Tedavi” başlıklı video ağırlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Tandoğan son olarak, alanında iki uluslararası otorite olan ISAKOS başkanı Phillipe Neyret ve Philippe Lobenhofer’in konferanslarına oturum başkanlığı görevini üstlendi.

Hekimlerimizden Dr. Asım Kayaalp ise “Kalça artroskopisinde sınırlar” sempozyumunu yönetti ve aynı sempozyum içinde “Femoro-asetabuler sıkışma sendromunda artroskopinin sınırları” başlıklı konferansını verdi. Dr. Kayaalp ayrıca “Asetabuler Labral Lezyonların Tedavisi” panelinde “Labrum Rekonstrüksiyonu” konulunu sunumunu yaptı.

Gerek uluslararası ve ulusal alandaki üst düzey otoriteler ile fikir alışverişinde bulunma, gerekse meslektaşlarımızın eğitimi açısından çok yararlı bir kongre gerçekleşti.